Novi pontoni na Riječkom lukobranu

  October 29, 2019

  U utorak, 29. listopada 2019. godine u 11:00 sati, Lučka uprava Rijeka je održala tiskovnu konferenciju na Riječkom lukobranu povodom pristajanja broda za kružna putovanja po prvi put uz novopostavljene plutajuće pontone u riječkoj luci. Dva nova plutajuća pontona dimenzija približno 9 metara x 6,5 metara postavljena uz Riječki lukobran, omogućuju prihvat brodova za kružna putovanja i trgovačkih brodova u Bazenu Rijeka dužine do 295 metara i gaza do 9 metara.
  Brodovi za kružna putovanja s gazom većim od 7 metara, do sada su se privezivali na kontejnerskom terminalu Brajdica. Ovom investicijom povećani su kapaciteti riječke luke u Bazenu Rijeka i osigurani uvjeti za privez brodova na kružnim putovanjima većeg gaza, a prema potrebi i za privez većih trgovačkih brodova.
  U nabavu nove opreme, Lučka uprava Rijeka je krenula sredinom ove godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.944,092,75 kuna (1.555.275,20 kuna + PDV), financirana je vlastitim sredstvima Lučke uprave Rijeka, a ugovor za nabavku i isporuku pontona je potpisan s tvrtkom Dalmont d.o.o.
  Novi plutajući pontoni priprema su za dolazeću kruzing sezonu 2020. godine u kojoj se očekuje dvostruko veći broj brodova za kružna putovanja u Rijeci prema sadašnjim najavama. U kruzing sezoni 2020. godine, Lučka uprava Rijeka od svibnja do kraja listopada očekuje 41 brod za kružna putovanja s predviđenih 74.000 putnika i 30.600 članova posade. To znači da će iduću godinu Rijeku posjetiti dvostruko veći broj brodova za kružna putovanja i dvostruko više putnika i članova posade (105.600 osoba) nego ove godine. Podaci nisu konačni jer su najave za iduću sezonu još u tijeku i konačni broj pristajanja može biti i veći nakon zaključenja najava.
  Budući je dolazak u Rijeku najavio dvostruko veći broj brodova za kružna putovanja, može se zaključiti da novi plutajući pontoni riječkoj luci osiguravaju nužno potrebne dodatne kapacitete za dolazeću kruzing sezonu u 2020. godini.
  Usporedbe radi, u 2018. godini u riječku luku je uplovilo 11 brodova s 10.913 putnika i 5.650 članova posade. U ovoj godini Rijeku će posjetiti ukupno 24 broda za kružna putovanja s 41.200 putnika i 16.800 članova posade. Do sada su uplovila 23 broda, a sezona završava idući mjesec (10.11.2019.) dolaskom broda Celebrity Constellation.

  Grad Rijeka, Turistička zajednica grada Rijeke, Turistička zajednica Kvarnera i Lučka uprava Rijeka već nekoliko godina zajednički provode niz aktivnosti za razvoj Rijeke u prepoznatljivu kruzing destinaciju na Kvarneru.
  Iduće godine Rijeka je Europska prijestolnica kulture što predstavlja izvrsnu priliku za široku promociju i pozicioniranje Rijeke u prepoznatljivu turističku kruzing destinaciju na Kvarneru. Kruzing turizam je pokretač razvoja brojnih uslužnih djelatnosti te izvor prihoda privatnog i javnog sektora, od luka i gradova do kruzing kompanija, turoperatora, pomorskih i turističkih agencija stoga su njegovi učinci na gospodarstvo od velikog lokalnog, regionalnog i nacionalnog značaja.
  Projekt koji se danas predstavlja je izravna potpora razvoju Rijeke kao kruzing destinacije i važan korak u nastojanju da se u idućim sezonama zadrže postojeći brodari koji su riječku luku već uključili u svoja kružna putovanja i zainteresiraju novi brodari da u narednim godinama uplove u riječku luku.

  Povezane novosti

  14-05-20

  “Ocean Paradise” na riječkom ...

  Dana 14. svibnja 2020. u 13.30 sati u riječku luku je u...

  10-11-18

  Nagrada za najbolju brošuru 2018

  Lučka uprava Rijeka osvojila nagradu na 4. Festivalu turizma i strategije u kategoriji ...

  28-06-22

  Nova javna špina na riječkom putničkom te...

  Nova javna špina postavljena je na samom početku riječkog terminala a predstavlja proje...

  07-05-21

  Oznakom “Safe Travels” otvore...

  Gari Cappelli, saborski zastupnik u 10. sazivu Hrvatskoga sabora i bivši ministar turiz...

  05-10-18

  Pomorsko putnički terminal

  Pomorski putnički terminal na Riječkom lukobranu projek...

  11-12-18

  Porast interesa za Rijekom kao kruzing de...

  Nakon radnog sastanka Povjerenstva za razvoj Rijeke kao kruzing destinacije koji se odr...

  10-01-20

  Uređenje Adamićevog gata

  Prilaz obalnom rubu na Adamićevom gatu dugi niz godina ...

  02-06-21

  Uspostavljena mareografska postaja Rijeka

  Lučki kontrolni centar - Dana 1. lipnja 2021. godine na Riječkom lukobranu u neposredno...