Kontakti poslovnih sektora

LUČKA UPRAVA RIJEKA
Riva 1
51000 Rijeka,
Hrvatska

URED RAVNATELJA
rijeka.gateway@portauthority.hr

SEKTOR PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA
E-mail: legal.Ri@portauthority.hr

SEKTOR RAZVOJA, ODRŽAVANJA I INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA
E-mail: technical.Ri@portauthority.hr

SEKTOR ZA FINANCIJE I EU FONDOVE
E-mail: financial.Ri@portauthority.hr

SEKTOR ZA KOMERCIJALNO-OPERATIVNE POSLOVE
E-mail: commercial.Ri@portauthority.hr

Izdavanje dozvola:
dozvole@portauthority.hr
Tel: + 385 51 351 153