Kontakti poslovnih sektora

  LUČKA UPRAVA RIJEKA
  Riva 1
  51000 Rijeka,
  Hrvatska

  URED RAVNATELJA
  rijeka.gateway@portauthority.hr

  SEKTOR PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA
  E-mail: legal.Ri@portauthority.hr

  SEKTOR RAZVOJA, ODRŽAVANJA I INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA
  E-mail: technical.Ri@portauthority.hr

  SEKTOR ZA FINANCIJE I EU FONDOVE
  E-mail: financial.Ri@portauthority.hr

  SEKTOR ZA KOMERCIJALNO-OPERATIVNE POSLOVE
  E-mail: commercial.Ri@portauthority.hr

  Izdavanje dozvola:
  dozvole@portauthority.hr
  Tel: + 385 51 351 153