Cesta D-403

    Cesta D-403 je planirana cesta koja povezuje čvor Škurinje na riječkoj zaobilaznici, centar grada i zapadni terminal riječke luke. Ukupna duljina iznosi 2,5 km.