EU projekti

1. "Eco.Port - Noise characterization of ports: System for the control and monitoring of noise pollution in ports" je projekt sufinanciran je iz programa PHARE 2005: Jadranska prekogranična suradnja između Hrvatske i Italije, PHARE CBC / INTERREG IIIA – Novi program jadranske prekogranične suradnje. U okviru projekta koji se odvijao na području Lučke Uprave Rijeka, provedeno je niz akustičkih mjerenja i izrada strateške karte buke LUR. U sklopu projekta nabavljen je uređaj za mjerenje razine zvuka koji će Lučka uprava Rijeka koristiti u preventivnim akustičkim mjerenjima s ciljem što točnije karakterizacije promatranih izvora buke na svom području. Cilj Lučke uprave Rijeka je uspostaviti sustav upravljanja bukom okoliša koji podrazumijeva mjerenje, monitoring, mapiranje i management.

2. "Border control of nuclear and other radioactive materials with stationary portal monitors" je program financiran iz nacionalnog programa PHARE 2006. Projekt je izveden u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu odzračenja i Carinskom upravom na jačanju granične kontrole nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala uz pomoć stacionarnih portalnih monitora. Stacionarni portalni monitori iz ovog projekta postavit će se na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Luka Rijeka te Zračna luka Zagreb.

3. "Studija o lučkim prihvatnim uređajima za otpad" još je jedan projekt iz programa PHARE 2006 koji se provodi u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture čime će se omogućiti uspostava cjelovitog sustava zbrinjavanje otpada s brodova u lukama Republike Hrvatske. Lučka uprava Rijeka uključena je kao koordinator na provedbi ovog projekta za područje luke Rijeka.

4. Europska Unija ocijenila je projekt NAPA-e “ITS Adriatic multi-port gateway” izrazito značajnim za potencijal lučkih infrastruktura i usluge europskih tržišta, čime je lukama NAPA-e dodjeljeno financiranje projekta u iznosu od 1.442.500 Eura na javnom natječaju Europske Unije za sufinanciranje razvojnih projekata u fondu TEN-T (European Transport Network). Ko-petitivnost (suradnja i konkurentnost) ubuduće će pogodovati stvaranju jedinstvene informatičke platforme koja će upravljati uslugama posvećenim tržištima Dalekog Istoka, te središnje i istočne Europe. Projekt će trajati 30 mjeseci, a rok implementacije očekuje se 30. lipnja 2013. Proširenje sustava lučke zajednice odrazit će se i na Lučku upravu Rijeka, članicu koja u ovom projektu sudjeluje kao promatrač (“Observer”) dok RH ne postane članica Europske Unije.

Tijekom 2013. i 2014. godine aktivnosti su bile usmjerene ka što boljoj iskoristivosti pretpristupnih fondova kao i pripremi za korištenje fondova koji se Hrvatskoj stavljaju na raspolaganje ulaskom u EU te na pripremu novih projektnih prijedloga. Projekti u kojima je Lučka uprava Rijeka sudjelovala kao punopravan partner su MEDNET i GreenBerth. Oba projekta financirana su iz programa IPA MED i usmjerena su ka boljoj prekograničnoj suradnji zemalja Mediterana.

5. "MEDNET projekt" ima namjeru uspostaviti ujednačene carinske procedure u lukama Mediterana što bi za posljedicu imalo jednostavnije carinske postupke i zadržavanje tereta u lukama. Tijekom planskog razdoblja projekt je završio implementacijom pilot projekta koji će u riječkoj luci omogućiti bolji nadzor ulaska i izlaska vozila s lučkog područja.

6. "GREENBERTH projekt" se fokusirao na energetsku učinkovitost u lukama s ciljem postizavanja bolje uštede energije u lučkim sustavima. Cilj projekta je bio istražiti metodologiju upotrebe energije iz obnovljivih izvora na području luke uzimajući u obzir njene posebnosti i različite korisnike. Završetak projekta označen je implementacijom pilot projekta primjene alternativnih izvora energije u riječkoj luci

7. U okviru TEN-T programa, prioritetnog područja MoS/Motorways of the Sea („autocesta mora“), Lučkoj upravi Rijeka su zajedno s ostalim predstavnicima članica NAPA-e Odlukom Europske komisije 28. listopada 2014. godine odobrena sredstva za "Razvoj multimodalnih veza (željezničkog i riječnog prometa) u lukama sjevernog Jadrana (NAPA) te njihove učinkovite integracije u osnovnu europsku mrežu koridora (TEN-T mrežu)". Riječ je o projektu od izuzetne važnosti za Lučku upravu Rijeka jer osigurava sufinanciranje projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničkih kolodvora Rijeka-Teretna i Rijeka-Brajdica čime ce se značajno povećati udio željezničkog prijevoza u lučkom prometu. Lučka uprava Rijeka je imenovana koordinatorom projekta, a u projekt je pored luka NAPA-e i HŽI uključeno još 7 partnera. Ukupna vrijednost projekta je 5.630.000 EUR-a od čega se 2.000.000 EUR-a odnosi na projektnu dokumentaciju Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastruktura. Učešće TEN-T fonda je 50% (bez PDV-a). Rad na projektu se financira počevši od 1. srpnja 2013. i traje do 31. prosinca 2015. godine.

8. U 2015. godini Lučka uprava Rijeka nastavlja koristiti sredstva fondova EU na način da sudjeluje u novim projektima kao partner ili da aktivno priprema i prijavljuje nove projektne prijedloge na pozive objavljene od strane Europske komisije. Tako se Lučka uprava Rijeka prijavila na 1. poziv CEF-na kojem je izabran projekt za sufinanciranje pod nazivom "Adriatic Gate Container Terminal - AGCT – rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka-Brajdica".

9. "COSTA II East Poseidon MED" – odobren Odlukom EK od 5.12.2014. godine. Projektom je planirano financiranje izrade više studija koje analiziraju stanje opskrbe brodova i ostalih potrošača alternativnim energentima (LNG i sl.) u lukama istočnog Mediterana. Luke NAPA-e su pridruženi partneri u projektu kojeg cine veći broj partnera (lučkih uprava, brodara, operatera - ukupno 14) s područja istočnog Mediterana. Projekt je ukupno vrijedan 5.126.000 EUR-a dok učešće TEN-T fonda iznosi- 50% (bez PDV-a).

10. GREENERSITES je transnacionalni projekt suradnje koji ima za cilj unaprijediti upravljanje neiskorištenih ili nedovoljno korištenih industrijskih područja. To se želi postići definiranjem strategija i alata koji su bazirani na održivom i integriranom pristupu, kako bi se funkcionalna urbana područja (FUA) učinila čišćim, zdravijim i ugodnijim mjestima za život.

GreenerSites okuplja 11 partnera iz 5 zemalja središnje Europe koji zajedno surađuju kako bi iznjedrili zajedničko i poboljšano znanje o integriranom upravljanju brownfield područja.
GreenerSites je financiran iz Programa Interreg CENTRAL EUROPE, koji potiče suradnju u području zajedničkih izazova u državama središnje Europe. Započeo je u lipnju 2016., a završit će u svibnju 2019 godine.

Napredak i rezultate projekta možete pratiti na web stranici:
www.interreg-central.eu/GreenerSites

11. Kruzing turizam i njegov utjecaj na urbane sredine, predstavljanje projekta LOCATIONS - u okviru projekta bit će razvijena i testirana metodologija za kreiranje nisko-ugljičnih planova mobilnosti čiji je cilj odgovoriti na individualne potrebe identificirane u uključenim lučkim gradovima. Ideja Projekta je definiranje modularnih paketa mjera koji doprinose rasterećenju prometa u urbanim sredinama te smanjenju onečišćenja i utjecaja na okoliš, osmišljenih kako bi se lako prenijeli na druge lučke gradove i zemlje na mediteranskom području. Predviđene su specifične aktivnosti usmjerene ka podizanju svijesti putnika i građana o važnosti održivog prometa u urbanim sredinama i poboljšanju kvalitete života u gradovima. Projekt LOCATIONS, financiran iz Programa transnacionalne suradnje Mediteran kroz Europski fond za regionalni razvoj, koordinira AREA Science Park iz Trsta. Partnerstvo broji dvadesetak organizacija i institucija iz Italije, Hrvatske, Španjolske, Portugala i Albanije, s prostora sedam europskih kruzing destinacija: Lisabona, Malage, Zadra, Rijeke, Ravenne, Trsta i Drača. Hrvatski partneri na projektu su Grad Zadar, Lučka uprava Rijeka i Regionalna energetska agencija Kvarner, dok u svojstvu pridruženih partnera u projektnim aktivnostima sudjeluju Lučka uprava Zadar i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

12.TalkNET (Transport and Logistics Stakeholders Network) - Glavni cilj projekta je poboljšati i pojačati koordinaciju dionika teretnog prometa u Središnjoj Europi (eng. Central Europe-CE) kako bi se razvijala integracija između luka, kopnenih terminala i transportnih operatera, te povećati efikasnost ekoloških multimodalnih logističkih čvorišta. Posebna pozornost obratiti će se na učinkovitost upravljanja postojećim lučkim terminalima, kao i njihovom spajanju na prometne pravce (last mile connection).

Oznaka projekta: CE 1044

Projekt se realizira u okviru Programa Interreg Central Europe

Trajanje Projekta: 36 mjeseci - od 01.06.2017 do 31.05.2020 god.

Projektne aktivnosti:

Projektom je predviđena potpora u implementaciji  aktivnosti  na temelju izrađenih analiza poslovanja riječke luke vezanih za:
- poboljšanje last mile veze ( upravljanje čvorištima, optimizacija i unapređenje logističkih lanaca i usluga),
- optimizaciju i poboljšanje efikasnosti multimodalnih terminala riječke luke,
- razvijanje trgovinskih prilika za jačanje ili aktiviranje novih multimodalnih veza i usluga prema Srednjoj Europi.
  Pilot Projekt se odnosi  na razvijanje i izradu web servisa/ IT povezivanja Luke Rijeka d.d. i HŽ-a putem  kojeg  se automatizira najava vagona

Vodeći partner/Leader partner :

• North Adriatic Sea Port Authority – Italija
Projektni partneri:

• Freeport of Budapest Logistics LtdProject - Mađarska
• Rail Cargo Hungaria Goods Transport Private Limited Company - Mađarska
• Szczecin and Swinoujscie Seaports Auithority S.A. - Poljska
• Westpomeranian Region  - Poljska
• CODOGNOTTO POLAND - Poljska
• Public Ports, JSC. - Slovačka
• Luka Koper, port and logistic system, public limited company – Slovenia
• Lokomotion Gesellschaft Für Schienektraktion mbH – Njemačka
• Italian-German Chamber of Commerce in Munich – Njemačka
• Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea - Italija
• Consorzio ZAILOG Quadrante Europa Freight Village – Italija
• Veneto Strade S.p.A. – Italija
• Regional Development Agency of  Ústí Region, PLC - Češka
• Lučka Uprava Rijeka - Hrvatska
Pridruženi partneri:

• Luka Rijeka d.d.
• Jadranska vrata d.d.
• HŽ cargo d.o.o.
U Projekt je je zajedno sa LUR uključeno 15 Projektnih partnera iz 8 zemalja .
Ukupna vrijednost Projekta : 2.536.520,00 Eur.
Proračun LUR : 138.305,00 Eur.

Napredak i rezultate projekta možete pratiti na web stranici:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/TalkNET.html