RAZNOLIKOST LUKE

Ljudi, kultura i privrženost stanovnika važni su čimbenici razvoja poslovne klime koja odlikuje uspješne svjetske luke smještene u središtu grada, kao što je to slučaj s riječkom lukom. Luka ne smije biti izolirana obala za pretovar tereta, već glavna prepoznatljivost zajednice. Mjesto susreta lučkog i urbanog svijeta koje često jamči najposjećeniju lokaciju u gradu privlačešći poslovne partnere, lokalne posjetitelje, ali i znatan broj turista. Taj obalni susret uvijek nudi nove ideje i viziju budućnosti koja će omogućiti bolju socijalnu i industrijsku integraciju.

Obnova povijesnih dizalica

Nakon otvaranja riječkog lukborana za građane u srpnju 2009. godine pokrenut je projekt obnove starih lučkih dizalica. Projekt je pokrenut na inicijativu Grada Rijeke, a proveden je u suradnji Grada Rijeke, Lučke uprave Rijeka i nadležnoga Konzervatorskog odjela. Riječ je o dvjema poluportalnim dizalicama čiji je proizvođač tvrtka GANZ - Budapest, a proizvedene su 1957. i 1948. godine. Po dovršetku obnove dizalica realiziran je projekt njihova osvjetljavanja. Na svakoj dizalici nalazi se više reflektora koji imaju mogućnost davanja svjetlost u raznim bojama i različitog inteziteta.

Umjetnički kontejneri

Ideje za provedbu kulture mogu se izroditi i u prenamijenjenim kontejnerima. Na Riječkom lukobranu postavljeni su pravi brodski kontejneri, koji služe udrugama za promicanje kulture i osmišljavanje sadržaja pomorske i urbane tematike.

Luka raznolikost 2020 - Rijeka - Europska prijestolnica kulture

Lučka uprava rijeka koja projektni partner sudjelovala je u prijavi za kanditaturu Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture. U ožujku 2016. godine Rijeka je proglašena Europskom prijestolnicom kulture za 2020. godinu, a sam naziv "Luka raznolikosti" govori u prilog utjecaju i važnosti razvoja luke za neposrednu zajednicu. U projektu Lučka uprava rijeka sudjeluje u programu pod nazivom "Slatko i slano" u suradnji s lokalnim partnerima, koje čini Društvo arhitekata Rijeka, Centar za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci, civilne udruge Drugo more i Platforma 9,81. Voditelj projekta je Centar za napredne studije jugoistočne Europe Sveučilišta u Rijeci.

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša postaje integralni dio transportnog lanca. Brojni propisi reguliraju obveze luke otvorene za međunarodni javni promet u pogledu zaštite okoliša na lučkim područjima. Uspostavljen je susta upravljanja okolišem, koji se podudara sa zahtjevima praćenja stanja okoliša tijekom realizacije projekta Rijeka Gateway. Realizacijom projekta uspostavlja se prikladan i odgovarajući način sustava upravljanja okolišem, uključujući i praćenje određenih indikatora za mjerenje stanja okoliša, kao i izvještavanje javnosti o istome.

Zaštita mora

U 2008. godini započele su aktivnosti potrebne za provedbu Plana praćenja stanja okoliša na području Lučke uprave Rijeka. U suradnji s institutom "Ruđer Bošković" izvršeno je uzorkovanje i analiziranje morskog sedimenta na deset lokacija lučkih područja Rijeke i Sušaka. Rezultati poduzetih istraživanja i analiza upotrebljavaju se u svim segmentima korištenja lučkog područja na način da se monitoring zaštite mora i okoliša ostvaraju na redovitoj osnovi.