KAKO POSLOVATI S NAMA

Luka je izvor razvitka ne samo grada Rijeke nego cijelog njenog zaleđa. Luka Rijeka je luka državnog značaja otvorena za domaći i međunarodni javni promet. Ulaganje u lučke terminale ima snažni višestruki gospodarski učinak budući da se osuvremenjivanjem luke i njenom konkurentnošću potiču brodske kompanije da koriste luku za transport svojih roba. U skladu s tranzicijom gospodarstva prema tržišnoj ekonomiji, gospodarske funkcije preuzeli su brojni koncesionari.

Privatizacijom lučkih operacija, uređenjem infrastrukture i poboljšanjem međunarodnih cestovnih veza Rijeke sa zaleđem, povećava se efikasnost riječke luke čime se nude jedinstvene poslovne mogućnosti.

Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" br. 158/03., 100/04., 141/06. i 38/09.)  pravo na obavljanje lučkih djelatnosti, korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje te gradnje novih građevina i drugih objekata nadgradnje i podgradnje stječe se na temelju koncesije.

Zakon propisuje vrste koncesija na lučkom području luka otvorenih za javni promet koje daje lučka uprava:

  • Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, te ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području. Koncesije daje lučka uprava na zahtjev tražitelja.
  • Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, kao i ostalih gospodarskih djelatnosti koje zahtijevaju korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području. Koncesije daje lučka uprava na temelju javnog prikupljanja ponuda.

U Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama propisan je postupak, rokovi, uvjeti za dobivanje koncesije, potrebna dokumentacija za koncesije na zahtjev koju treba priložiti, sadržaj odluke o javnom prikupljanju ponuda, kao i sadržaj ponude za dobivanje koncesije.

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru ("Narodne novine" br. 23/04., 101/04., 39/06. i 63/08.) detaljnije razrađuje postupak davanja koncesija u lukama otvorenim za javni promet.

Sukladno naputku Ministarstva financija Republike Hrvatske, do donošenja novoga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( postupak je u tijeku ), na davanje koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti kao i ostalih gospodarskih djelatnosti koje zahtijevaju korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području primjenjuje se Zakon o koncesijama ("Narodne novine" broj 125/08.).

 U lijevom pregledniku detaljnije.

Povezani dokumenti