Javna nadmetanja - oglasi

13.6.2018. JAVNI NATJEČAJ  za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama

Natječaj za zakup predmetnog poslovnog prostora provodi se sukladno odredbama Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora koju je donijelo Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka dana 12. srpnja 2017. godine. Navedena Odluka službeno je objavljena na internet stranicama Lučke uprave Rijeka, www.portauthority.hr

Predmet zakupa je poslovni prostor u objektu u vlasništvu Lučke uprave na lokaciji  “Torpedo” u Rijeci, M.Barača 19.

Poslovni prostor se daje u zakup za obavljanje djelatnosti  edukativne radionice.

Preuzmite dokumentaciju

17.5.2018. JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora - Torpedo (objekt br. 42)

Natječaj za zakup predmetnog poslovnog prostora provodi se sukladno odredbama Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora koju je donijelo Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka dana 12. srpnja 2017. godine. Navedena Odluka službeno je objavljena na internet stranicama Lučke uprave Rijeka, www.portauthority.hr

Predmet zakupa je poslovni prostor u objektu u vlasništvu Lučke uprave na lokaciji  “Torpedo” u Rijeci, M.Barača 19.

Poslovni prostor se daje u zakup za obavljanje djelatnosti:

  • IT usluge,
  • edukativne  radionice,
  • ostale tihe djelatnosti koje ne štete okolišu.  

Prostor koji se daje u zakup jest: dio prostora na I katu objekta br. 42, hala i prateći objekti ukupne površine od 1.690,57 m².

Rok za podnošenje pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama je najkasnije do 25. svibnja 2018. godine do 13,00 sati, a zakašnjele ili nepotpune ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora u sastavu od 3 člana (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),  dana 25. svibnja 2018. godine   u 13,00 sati u prostorima Lučke uprave Rijeka, Riva 1, II kat.

Preuzmite dokumentaciju 

4.5.2018. JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora na lokaciji "Torpedo"

Natječaj za zakup predmetnog poslovnog prostora provodi se sukladno odredbama Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora koju je donijelo Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka dana 12. srpnja 2017. godine.

Predmet zakupa je poslovni prostor u objektu u vlasništvu Lučke uprave na lokaciji   “Torpedo” u Rijeci, M.Barača 19. Poslovni prostor se daje u zakup za obavljanje djelatnosti skladištenja smrznute robe i plodova mora.   Rok za podnošenje pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama je najkasnije do 16. svibnja 2018. godine do 12,00 sati.

Preuzmite dokumentaciju  

4.4.2018. JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora 

Natječaj za zakup predmetnog poslovnog prostora provodi se sukladno odredbama Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora koju je donijelo Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka dana 12. srpnja 2017. godine.

Predmet zakupa je poslovni prostor u objektu u vlasništvu Lučke uprave na lokaciji  “Torpedo” u Rijeci, M.Barača 19.

Poslovni prostor se daje u zakup za obavljanje djelatnosti  skladištenja robe i opreme, za koju nije potrebno ishodovati dodatna odobrenja nadležnih tijela.

Preuzmite dokumentaciju

11.2.2016. RASPISAN JAVNI NATJEČAJ za prodaju rashodovane lučke portalne dizalice Ganz

Sukladno Odluci Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka, donesenoj na 102. sjednici, održanoj dana 20. studenog 2015. godine, Lučka uprava Rijeka raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju rashodovane lučke portalne dizalice Ganz br. 13 na obali Goranin. Lučka uprava Rijeka, Riva 1, Rijeka prodaje jednu (1) rashodovanu lučku portalnu dizalicu Ganz, 5 t, registarski broj 13, koja se nalazi na obali Goranin. Cijena po kojoj se prodaje lučka portalna dizalica ne smije biti manja od 16.450,00 kuna, time da troškove demontaže i odvoza dijelova dizalica, kao i sve ostale nepredviđene troškove snosi kupac i isti nisu uključeni u ponuđenu cijenu. Lučka uprava Rijeka je u sustavu PDV-a od 1. siječnja 2015. godine. Lučka portalna dizalica se prodaje po sustavu „ključ u ruke“ (viđeno-kupljeno). Radove demontaže izvođač je dužan izvesti uvažavajući operativne potrebe Terminala te sukladno pozitivnim propisima zaštite na radu i zaštite okoliša.

Dokumentacija vezana za podatke o navedenoj dizalici može se pregledati u Lučkoj upravi Rijeka, uz prethodnu najavu na telefon 051/ 351-123, 098/ 326 061, fax 051 351-113, na adresi Riva 1, Rijeka. Rok za dostavu ponude je 1. ožujka 2016. do 12,00 sati u sobi 202 na II katu Lučke uprave Rijeka, Riva 1, 51000 Rijeka. Ponuditelj je dužan uplatiti depozit u visini od 5.000 ,00 kuna na račun broj HR 4024020061100379918, te dokaz o istom dostaviti prilikom dostave ponude. Depozit će se vratiti ukoliko ponuda ne bude prihvaćena u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o kupnji predmetne dizalice. Ponuditelj je dužan navesti rok u kojem će ukloniti lučku portalnu dizalicu Ganz s područja Lučke uprave Rijeka. U Ugovoru će se tražiti bankovna garancija koja će glasiti na iznos ugovorene kupoprodajne cijene, kao potvrda plaćanja kupoprodajnog iznosa, koja će imati mogućnost aktiviranja na prvi poziv.

 

19. 10. 2015. JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA prikupljanjem pisanih ponuda raspisuje se sukladno odredbama Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora, Lučka uprava Rijeka. PREUZMITE DOKUMENTACIJU


13. 4. 2015. JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA prikupljanjem pisanih ponuda raspisuje se sukladno odredbama Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora. Predmet zakupa je poslovni prostor u objektu u vlasništvu Lučke uprave na lokaciji ribarske lučice – skladišne hale “Torpedo” u Rijeci.PREUZMITE DOKUMENTACIJU

 

18. 6. 2015. RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA KONCESIJU u cilju izgradnje, korištenja i održavanja HIDROAVIONSKOG PRISTANIŠTA, te obavljanja djelatnosti prihvata i otpreme hidroaviona i putnika, kao i pružanja usluga putnicima. Rok za dostavu ponuda je 18. srpnja 2015. godine u 12,00 sati.

PREUZMITE DOKUMENTACIJU:

Dokumentacija za nadmetanje - hidroavionsko pristanište

Nacrt Ugovora o koncesiji

Prilog- skica lokacije hidroavionskog pristaništa  

/RASPISAN NATJEČAJ za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra
u svrhu obavljanja djelatnosti i pružanja usluga putnicima na objektima lučke infra i suprastrukture na dijelu lučkog područja - PUTNIČKA LUKA

DOKUMENTACIJA

Raspisivanje natječaja - putnička luka

Obavijest o namjeri davanja koncesije - putnička luka