Taktičko – pokazna vatrogasna vježba na polarnom kruzeru Scenic Eclipse

  July 2, 2020

  Dana 02. 07. 2020. godine na Riječkom lukobranu s početkom u 10:00 sati održala se vatrogasna vježba gašenja požara na polarnom kruzeru Scenic Eclipse.

  Kruzing turizam je jedna od novijih pojava turističke ponude diljem svijeta i ima značajan utjecaj na ekonomiju i razvoj destinacije. Kruzing kompanije prepoznale su potencijal prihvata kruzera u riječku luku i početkom godine najavljen je dolazak brodova čak 12 svjetski poznatih kruzing kompanija. Osim uobičajenih čimbenika koji određuju konkurentnost nautičkog turizma određene destinacije, posljednjih se godina sigurnost nametnula kao vodeći čimbenik kojeg razmatraju kruzing kompanije ali i turisti. Potreba za što većom sigurnosti nameće dobru suradnju između aktera unutar turističkog sektora s onima koji se bave sigurnošću. S tom namjerom inicirana je vježba Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke koja je u suradnji s posadom broda Scenic Eclipse, Lučkom upravom Rijeka, Lučkom kapetanijom, Dezinsekcijom, Jadranskim pomorskim servisom, Lukom Rijeka d.d., tvrtkama Croatia Pilot, SECURITAS, Zavodom za hitnu medicinu PGŽ te PU-PG Postajom pomorske i aerodromske policije koja je pokazala sposobnosti i kapacitete sudionika vježbe i ukazala na slabosti i prilike za poboljšanja, a sve u cilju provjere sigurnosti boravka broda u luci.

  Povezane novosti

  29-10-19

  Novi pontoni na Riječkom lukobranu

  U utorak, 29. listopada 2019. godine u 11:00 sati, Lučka uprava Rijeka je održala tisko...

  11-12-18

  Porast interesa za Rijekom kao kruzing de...

  Nakon radnog sastanka Povjerenstva za razvoj Rijeke kao kruzing destinacije koji se odr...

  03-10-18

  Članstva

  Članstvo u međunarodnim udrugama omogućuje Lučkoj uprav...