E – računi uvode promjene u poslovanju

June 12, 2019

Od 1. srpnja 2019.  neće biti dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila i to prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018),

Lučka uprava Rijeka je obveznik provođenja javne nabave, stoga  upućujemo posebnu napomenu da smo sukladno čl. 6. st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obvezni zaprimati i plaćati isključivo e-Račune koji su sukladni EU normi.

Povezane novosti

20-11-18

Javna nabava

PREGLED JAVNE NABAVE PO GODINAMA

Ostale novosti
21oC
Rijeka
Oct 20
Lučka uprava Rijeka neprofitna ustanova za upravljanje, razvoj i korištenje riječke luke otvorene za međunarodni i domaći javni promet od osobitog (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.