E – računi uvode promjene u poslovanju

  June 12, 2019

  Od 1. srpnja 2019.  neće biti dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila i to prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018),

  Lučka uprava Rijeka je obveznik provođenja javne nabave, stoga  upućujemo posebnu napomenu da smo sukladno čl. 6. st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obvezni zaprimati i plaćati isključivo e-Račune koji su sukladni EU normi.

  Povezane novosti

  20-11-18

  Javna nabava

  PREGLED JAVNE NABAVE PO GODINAMA

  2023. Suk...