Izvođenje radova na projektu „Unapređenje infrastrukture u Luci Rijeka – Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište“

  Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naručitelj LUČKA UPRAVA RIJEKA i HŽ INFRASTRUKTURA prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave stavljaju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sljedeće dokumente:

  Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta

  • Kriteriji za odabir ponude
  • Opis predmeta nabave – Tehničke specifikacije 1. dio – HŽI
  • Opis predmeta nabave – Tehničke specifikacije 1. dio – LUR
  • Tehničke specifikacije 2. dio – HŽI
  • Tehničke specifikacije 2. dio – LUR
  • Posebni uvjeti ugovora
  • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će od 30. 8. do 15. 9. 2017. godine.

  Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tom vremenu svoje primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju dostaviti naručitelju putem elektroničke pošte na adresu:

  zoran.milovic@portauthority.hr
  eufunds@hzinfra.hr

  Po isteku gore navedenog roka, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

  Izvješće će biti objavljeno na internetskim stranicama:

  • https://www.portauthority.hr/javna-nabava/
  • www.hzinfra.hr

  POVEZANI DOKUMENTI

  pdf – Kriteriji za odabir ponude
  pdf – Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta
  pdf – Posebni uvjeti Ugovora
  pdf – Tehničke specifikacije 1. dio HZI
  pdf – Tehničke specifikacije 1. dio LUR
  pdf – Tehničke specifikacije 2. dio HZI – 1
  pdf – Tehničke specifikacije 2. dio LUR
  pdf – Izvješće o provedenim savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima