TEN-T Napa studije

  TEN-T NAPA STUDIJE

  Kroz djelovanje Udruge sjevernojadranskih luka (NAPA), Lučka uprava Rijeka djeluje kao voditelj projekta pod nazivom »Razvoj multimodalne povezanosti luka u sjevernom Jadranu i njihova uspješna integracija u središnju mrežu – NAPA studije«. Partneri u projektu Udruge NAPA su Lučka uprava Venecija, Lučka uprava Trst, Luka Kopar, Aspo di Chioggia, Sistemi Territoriali, Pokrajina Mantova, Sveučilište u Trstu, Prometni institut Ljubljana, CEI (Srednjoeuropska incijativa) i RAM (Ministarstvo transporta Italije), dok je Lučkoj upravi Rijeka partner iz Hrvatske tvrtka HŽ Infrastruktura.  Projekt je podržan sa 50 posto financiranja u iznosu od 2,8 milijuna EUR-a. Osim rekonstrukcije Brajdice, kroz izradu studija NAPA-e predviđen je i razvoj projekta izgradnje željezničkog teretnog kolodvora Rijeka u okviru strateškog projekta novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali.

  Partneri u projektu Udruge NAPA su Lučka uprava Venecija, Lučka uprava Trst, Luka Kopar, Aspo di Chioggia, Sistemi Territoriali, Pokrajina Mantova, Sveučilište u Trstu, Prometni institut Ljubljana, CEI (Srednjoeuropska incijativa) i RAM (Ministarstvo transporta Italije), dok je Lučkoj upravi Rijeka partner iz Hrvatske tvrtka HŽ Infrastruktura.

  ITS ADRIATIC MULTI-PORT GATEWAY

  Europska Unija ocijenila je projekt NAPA-e “ITS Adriatic multi-port gateway” izrazito značajnim za potencijal lučkih infrastruktura i usluge europskih tržišta, čime je lukama NAPA-e dodjeljeno financiranje projekta u iznosu od 1.442.500 Eura na javnom natječaju Europske Unije za sufinanciranje razvojnih projekata u fondu TEN-T (European Transport Network). Ko-petitivnost (suradnja i konkurentnost) ubuduće će pogodovati stvaranju jedinstvene informatičke platforme koja će upravljati uslugama posvećenim tržištima Dalekog Istoka, te središnje i istočne Europe. Projekt je trajao 30 mjeseci, a završetak implementacije odvio se dana 30. lipnja 2013. Proširenje sustava lučke zajednice odrazit će se i na Lučku upravu Rijeka, članicu koja u ovom projektu sudjeluje kao promatrač (“Observer”) dok RH ne postane članica Europske Unije.

  COSTA II EAST POSEIDON MED

  Luke članice udruženja NAPA pridružile su se projektu “COSTA II East Poseidon MED”  odobrenom Odlukom EK donijetoj 5.12.2014.  Uz ukupno 14 partnera (lučkih uprava, brodara, operatera) s područja istočnog Mediterana na projektu se prionulo izradi  studija koje analiziraju stanje opskrbe brodova i ostalih potrošača alternativnim energentima (LNG i sl.) u lukama istočnog Mediterana. Projekt je ukupno vrijedan 5.126.000 EUR-a dok učešće TEN-T fonda iznosi- 50% (bez PDV-a).