TalkNET

  Projekt pod nazivom Transport and Logistics Stakeholders Network se sufinancira  iz programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014/2020 – Interreg Central Europe 2014/2020 koji sufinanciranjem projekata koji se provode od strane javnih i privatnih organizacija iz regija središnje Europe potiče regionalnu suradnju srednjoeuropskih država članica Europske Unije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.732.088,82 Euro od čega Lučka uprava Rijeka financira 138.305,80 Euro.

  Službena stranica TalkNet

  Uloga LUR u Projektu: Projektni partner.
  Vodeći partner: Venice port Authority.
  Pridruženi partneri: : Luka Rijeka d.d., Jadranska vrata d.d. i HŽ Cargo d.o.o.
  Trajanje projekta: 36 mjeseci (3 godine).

  Opis Projekta:

  Projekt Talknet u svrhu suradnje država središnje Europe po pitanju transporta, te njihovog  boljeg povezivanja, ima za cilj poboljšanje koordinacije prometnih dionika kako bi se razvila integracija između luka i kopnenih terminala i transportnih operatera, kao i na postavljanje efikasnih i održivih multimodalnih logističkih čvorišta. Bitna značajka Projekta je inovativan pristup putem optimizacije postojeće infrastrukture.

  U sklopu navedenog planirane aktivnosti Lučke uprave Rijeka odnositi će se na izradu i implementaciju Pilot Projekta IT povezivanja (web sučelje) HŽ Cargo i Luke Rijeka d.d., te na izradu tri studije vezane za:
  -  istraživanje i nalaz zatečenog stanja na početku/kraju logističkog lanca, kao i mjere za        poboljšanje (last mile connection),
   – analizu i unaprjeđenje važnih prometnih pravaca između logističkih čvorišta,
   – izrada studije boljeg logističkog povezivanja kroz suradnju s pokrajinom Carinthia (Bavarska).

  Planirano: Priprema aktivnosti za sudjelovanje na službenim sastancima projekta,  Kick-off meeting i Steering Committee – SC; priprema metodologiju izrade analiza koja se dogovara sa ostalim projektnim partnerima i koja će biti temelj za izradu analiza Lučke uprave Rijeka na nivou ovog Projekta.