Pretpristupni programi

  Do ulaska u Europsku uniju, aktivnosti su bile usmjerene ka što boljoj iskoristivosti pretpristupnih fondova kao i pripremi za korištenje fondova te na pripremu novih projektnih prijedloga. Realizirani projekti iz pretpristupnih fondova:

  PROGRAM IPA

  • Mednet

  Projekt financiran iz Europskog regionalnog razvojnog fonda (IPA MED), vrijedan 6,5 milijuna EUR-a za 18 partnera iz 9 država među kojima su partneri Italija, Grčka, Francuska, Hrvatska, Cipar, Albanija, Portugal, Slovenija i Španjolska. Glavni cilj MEDNET projekta bio je uspostaviti i upravljati mrežom lučkih uprava i prometnih stručnjaka na Mediteranu, a dugoročno gledano cilj je fokusirati se na nužno usklađivanje u području lučkih i carinskih procedura te pojednostavljenje carinjenja za plovila i teret. Izrađen je Pilot projekt nadzora nad ulazom/izlazom na Kontejnerski terminal Brajdica. Ukupan proračun projekta iznosio je 5.853.547,27 EUR-a od čega je 85% pokriveno od strane europskog fonda IPA.

  • Greenberth

  Uz Lučku upravu Valecija, Luku Venecija, Lučku upravu Livorno, Luku Marseille, Luku Kopar, institucije Feports, Hellenic Transport Institute, Uca, Europhar, Anova, Noatum, Lučka uprava Rijeka je ostvarila projekt Greenberth koji se fokusirao na energetsku učinkovitost i primjenu obnovljivih izvora energije na globalnoj razini. Energetski plan je identificirao mjere primjene energetske učinkovitosti u bazenu Rijeka- postavljanje fotonaponskih ćelija, postavljanje solarnih kolektora promjena vanjska rasvjete i predinvesticijsku studiju isplativosti prelaska određenih transportnih vozila na električni pogon i stlačeni prirodni plin.
  Ukupni troškovi projekta iznosili su 1.616.115,00 EUR-a od čega se 85% udjela odnosilo na potporu iz EU fonda (IPA).

   

  PROGRAM PHARE

  • Eco.Port – Noise characterization of ports: System for the control and monitoring of noise pollution in ports je projekt sufinanciran je iz programa PHARE 2005. Jadranska prekogranična suradnja između Hrvatske i Italije, PHARE CBC / INTERREG IIIA –  program jadranske prekogranične suradnje. U okviru projekta koji se odvijao na području Lučke Uprave Rijeka, provedeno je niz akustičkih mjerenja i izrada strateške karte buke LUR. U sklopu projekta nabavljen je uređaj za mjerenje razine zvuka koji će Lučka uprava Rijeka koristiti u preventivnim akustičkim mjerenjima s ciljem što točnije karakterizacije promatranih izvora buke na svom području. Cilj Lučke uprave Rijeka je uspostaviti sustav upravljanja bukom okoliša koji podrazumijeva mjerenje, monitoring, mapiranje i management.
  • “Border control of nuclear and other radioactive materials with stationary portal monitors” je program financiran iz nacionalnog programa PHARE 2006. Projekt je izveden u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu odzračenja i Carinskom upravom na jačanju granične kontrole nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala uz pomoć stacionarnih portalnih monitora. Stacionarni portalni monitori iz ovog projekta postavit će se na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Luka Rijeka te Zračna luka Zagreb.
  •  “Studija o lučkim prihvatnim uređajima za otpad” još je jedan projekt iz programa PHARE 2006 koji se provodi u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture čime će se omogućiti uspostava cjelovitog sustava zbrinjavanje otpada s brodova u lukama Republike Hrvatske. Lučka uprava Rijeka uključena je kao koordinator na provedbi ovog projekta za područje luke Rijeka.