PROMARES – održan početni sastanak u Trstu

  January 16, 2019

  Predstavnici Lučke uprave Rijeka sudjelovali su na početnom sastanku projekta PROMARES koji se održao 15. i 16. siječnja 2019. u Trstu.
  Projekt PROMARES (Promoting Maritime and Multimodal Transport) će se suočiti s izazovima koji ometaju razvoj pomorskog i multimodalnog teretnog prometa u programskom području. To je uglavnom uzrokovano neuravnoteženim razvojem multimodalnih prometnih sustava, slabom koordinacijom i komunikacijom dionika i kreatora politike i neusklađenim mjerama i alatima na prekograničnoj razini, a što posljedično dovodi do povećanog cestovnog prometa s negativnim posljedicama u uvjetima onečišćenja, emisije stakleničkih plinova i buke.

  U skladu s tim, PROMARES ima za cilj unaprijediti pomorski i multimodalni teretni promet koji okuplja sve luke koje generiraju intermodalne i multimodalne transportne tokove, kao i najrelevantniji intermodalni logistički čvor na programskom području, suočavajući se s istim izazovima koji se tiču pristupačnosti multimodalnog prijevoza i učinkovitosti mreže TEN-T koridora u regiji (od luke do unutrašnjosti) te povećati međusobnu suradnju i koordinaciju.

  Projekt okuplja 12 partnera iz Italije i Hrvatske uključujući i Pomorski fakultet u Rijeci. Partneri na projektu su hrvatske lučke uprave Rijeka i Ploče te Port Network Authority Of The Eastern Adriatic Sea (Trieste) kao vodeći partner, Port of Ravenna Authority, Central Adriatic Ports Authority (Ancona), Southern Adriatic Sea Port Authority (Bari) te Venice International University, Rete Autostrade Mediteranee i Institute For Transport And Logistics Foundation -intl iz Bologne.

  Projekt traje trideset mjeseci od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2021. godine s ukupnim proračunom projekta od 2.778.200 €. Projekt je sufinanciran iz programa Interreg V-A Italija Hrvatska 2014. – 2020.

  Povezane novosti

  25-10-19

  Festival tehničke kulture 2019 – pr...

  Vidljivost -  Promares, DigLogs, Intesa, GreenerSites, Locations, TalkNet. U četvrta...

  01-01-19

  INTERREG HR – ITA 2014/2020

  Program INTERREG HR - ITA 2014/2020 je financijski inst...

  16-01-19

  INTERREG HR-ITA – PROMARES

  Interreg Hr-ITA - PROMARES

  Promoting Maritime and Mult...

  04-07-19

  PROMARES – Održan drugi projektni s...

  Drugi projektni sastanak i prekogranični seminar održan je u Rijeci, u Hrvatskoj, 2-3. ...

  31-07-20