Potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda na terminalu za pretovar stoke u Bršici – Bazen Raša

    January 26, 2022

    U srijedu, 26. siječnja 2022. godine u Lučkoj upravi Rijeka je potpisan ugovor za izradu Projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda na terminalu za pretovar stoke u Bršici – Bazen Raša. Sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave, za izradu Projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda na terminalu za pretovar stoke u Bršici – Bazen Raša odabrana je ponuda ponuditelja HIDROPROJEKT-ING d.o.o., Draškovićeva 35/1, 10000 Zagreb, Hrvatska.

    Ugovor vrijedan 881.875,00 kuna s PDV-om (705.500,00 kuna + PDV 176.375,00 kuna) potpisali su Denis Vukorepa, ravnatelj Lučke uprave Rijeka i Luka Jelić, direktor tvrtke HIDROPROJEKT-ING d.o.o. Projektna dokumentacija uključuje glavni i izvedbeni projekt za uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda na terminalu za pretovar stoke u Bršici – Bazen Raša, a prema ugovoru rok isporuke za navedenu dokumentaciju iznosi 300 dana.

    Terminal za stoku u Bršici opremljen je gatom za privez brodova, stajama za prihvat i skladištenje stoke, nadstrešnicama za sijeno, otvorenim prostorom za odlaganje i ostalim potrebnim pratećim objektima. Postojeći sustav funkcionira po modelu prikupljanja otpadnih voda u podzemni spremnik i odvoz materijala specijaliziranim cisternama na konačno mjesto zbrinjavanja. Ugradnjom novog pročišćivača, terminal za stoku u Bršici dobiva cjelovit tehnološki sustav za pročišćavanje otpadnih voda koji pomoću sustava za mehanički predtretman i biološku obradu otpadnih voda osigurava kvalitetu pročišćene vode u skladu s relevantnim propisima Republike Hrvatske i postojećim normama Europske unije

    Nema povezanih novosti