Pokrenut europski projekt Locations

  January 16, 2017

  Sedam europskih lučkih gradova – među kojima Zadar i Rijeka u Hrvatskoj – udružuju snage kako bi poboljšali logistiku i planiranje prijevoza vezanih uz utjecaj kruzing turizma

  Kruzing turizam je rastući sektor u Hrvatskoj. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u razdoblju od siječnja do prosinca 2015. ostvareno je 768 kružnih putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj. Na tim brodovima bilo je 1 048 229 putnika, koji su u Republici Hrvatskoj boravili ukupno 1 564 dana, što je u prosjeku dva dana. U odnosu na isto razdoblje 2014. godine broj putovanja veći je za 9,7%, a broj putnika koji su na taj način ušli u Republiku Hrvatsku veći je za 2,6%. Ukupan broj dana boravka tih putnika u istom razdoblju veći je za 1,0%.

  Što se tiče 2016. godine, dostupni podaci za razdoblje od siječnja do studenog ukazuju na to da je broj putovanja u usporedbi s istim razdobljem za prošlu godinu veći za 7,0%, broj putnika za 3,7% dok je ukupan broj dana boravka broda u istom razdoblju veći za 14,1%.

  Zadar i Rijeka također su zabilježili rast kruzing prometa u posljednje tri godine. Na trend rasta ukazuju podaci Lučke uprave Zadar, a iz kojih je vidljivo kako se broj putnika na zadarskom području od 2014. do 2016. godine gotovo utrostručio. Tako je 2014. godine broj putnika iznosio 53 791, 2015. godine 70 366 dok se prošle godine taj broj popeo na 136 462. Rijeka se od 2015. godine počela pojavljivati u planovima putovanja brodarskih kruzing kompanija. U 2015. godini Rijeku je posjetilo 9.082 putnika, dok se taj broj u 2016. godini povećao na 13.874 putnika sa brodova na kružnim putovanjima.

  S jedne strane, ova vrsta turizma nudi lokalnim ekonomijama značajne mogućnosti povećanja međunarodne prepoznatljivosti destinacije. S druge strane, može predstavljati niz izazova za lokalni gradski i prigradski prijevoz i transportne mreže, posebice tijekom ukrcaja i iskrcaja putnika, utovara i istovara robe i pružanja usluga kruzerima.

  U okviru projekta bit će razvijena i testirana metodologija za kreiranje nisko-ugljičnih planova mobilnosti čiji je cilj odgovoriti na individualne potrebe identificirane u uključenim lučkim gradovima. Ideja Projekta je definiranje modularnih paketa mjera koji doprinose rasterećenju prometa u urbanim sredinama te smanjenju onečišćenja i utjecaja na okoliš, osmišljenih kako bi se lako prenijeli na druge lučke gradove i zemlje na mediteranskom području. Predviđene su specifične aktivnosti usmjerene ka podizanju svijesti putnika i građana o važnosti održivog prometa u urbanim sredinama i poboljšanju kvalitete života u gradovima.

  Projekt LOCATIONS, financiran iz Programa transnacionalne suradnje Mediteran kroz Europski fond za regionalni razvoj, koordinira AREA Science Park iz Trsta. Partnerstvo broji dvadesetak organizacija i institucija iz Italije, Hrvatske, Španjolske, Portugala i Albanije, s prostora sedam europskih kruzing destinacija: Lisabona, Malage, Zadra, Rijeke, Ravenne, Trsta i Drača.

  Hrvatski partneri na projektu su Grad Zadar, Lučka uprava Rijeka i Regionalna energetska agencija Kvarner, dok u svojstvu pridruženih partnera u projektnim aktivnostima sudjeluju Lučka uprava Zadar i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

  Cilj projekta LOCATIONS je doprinijeti definiranju planova za održivo upravljanje prometnim tokovima generiranima kruzing turizmom u okviru širih strateških planova lučkih gradova, kao što su planovi održive urbane mobilnosti (SUMP) i akcijski planovi energetski održivog razvitka (SEAP).

  Izazov koji pritom stoji pred projektnim partnerima leži u planiranju rješenja mobilnosti za prijevoz putnika s kruzera kao i protoka tereta na način da se očuvaju prirodni i kulturni resursi u gradovima odredištima, a kako bi se zaštitila njihova atraktivnost tijekom vremena.

  Nema povezanih novosti