Natječaj – zakup poslovnog prostora

  December 14, 2020

  Sukladno odredbama Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora od 12. srpnja 2017. godine i Dopuni odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora od 2. listopada 2018. godine, Lučka uprava Rijeka raspisuje 14.12.2020. godine JAVNI NATJEČAJ  za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

  Predmet zakupa je poslovni prostor u objektu u vlasništvu Lučke uprave na lokaciji “Torpedo” u Rijeci, M.Barača 19.

  Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuđača na temelju pisanih ponuda, potpisanih od strane ovlaštene osobe, predanih u zatvorenoj omotnici putem pošte preporučeno ili osobno na adresu: Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51 000 Rijeka, sa naznakom: “ZA NATJEČAJ – (poslovni prostor u objektu br. 47. – za uslužne djelatnosti projektiranja i izrade tehničke dokumentacije za brodove i plovne objekte.)” Sve informacije o poslovnom prostoru, mogu se dobiti u prostorijama Lučke uprave Rijeka, Riva 1, na mob: 098/375958 kod osobe g. Rajko Jurman, radnim danom od ponedjeljka do petka od 8,00 do 16,00 sati.

  Rok za podnošenje pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama je najkasnije do 23.12.2020. godine do 12,00 sati, a zakašnjele ili nepotpune ponude neće se razmatrati.

  – više informacija

  Povezane novosti

  13-07-21

  Raspisan javni natječaj za zakup poslovno...

  Sukladno odredbama Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o uvjetima i postupku dav...