CEF – Instrument za povezivanje Europe

  CEF (Connecting European Facility) je financijski instrument za razdoblje od 2014. do 2020. godine osnovan za dodatna ulaganja u infrastrukturne prioritete Europske unije u području prometa, energetike i digitalne tehnologije. Osmišljen je u svrhu jačanja i modernizacije trenutne mrežne infrastrukture na području Europske unije. Osim iz postojećih Strukturnih i Kohezijskog fonda,  države članice imaju mogućnost i iz fonda, odnosno instrumenta CEF financirati projekte na devet koridora Osnovne mreže Transeuropske prometne mreže (TEN-T).  Isto tako, drugi cilj CEF-a je omogućiti Uniji da do 2020. godine postigne smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20%, te povećanje energetske učinkovitosti za 20% i podizanje udjela obnovljivih energije za 20%. U programskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, raspolaže proračunom u iznosu od 29,32 milijarde eura (od čega se na transport odnose 23,2 milijarde; energiju 5,12 milijardi i telekomunikacijske mreže 1 milijarda).  U sektoru prometa naglasak je stavljen na otklanjanje uskih grla i povezivanje karika koje nedostaju, osiguravanje održivih i efikasnih prometnih sustava na duži rok i unapređenje integracije i povezivanja različitih prometnih grana i povećanje interoperabilnosti

  Ukupna vrijednost razvojnih projekata Lučke uprave Rijeka koji se sufinanciraju iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) iznosi 132,8 mil. EUR-a. Projekti se odnose na modernizaciju željezničke infrastrukture i izgradnju novih intermodalnih kapaciteta u luci Rijeka, rekonstrukciju pristaništa za generalne terete i implementaciju informatičkog sustava lučke zajednice Port Community system. Svi projekti će biti realizirani do 2022. godine.

   

   POPIS PROJEKATA LUČKE UPRAVE RIJEKA SUFINANCIRANIH PROGRAMOM CEF-a: 

  • Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT) otvori!
  • Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – informatički sustav lučke zajednice (POR2CORE-PCS) otvori!
  • Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – Zagreb Deep Sea Container terminal otvori!
  • Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – bazen Rijeka (POR2CORE-Rijeka Basin) otvori!
  • Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – terminal za rasute terete Bakar (POR2CORE-BCTB) otvori!
  • Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – terminal za generalne terete (POR2CORE-GCT) otvori!
  • Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – produbljenje južnog veza na AGCT (POR2CORE-AGCT dredging) otvori!