• Vessel Arrival time Berth Agent Status
 • DUBRAVKA 28.04.2019 12:40 Riječki luk. E vez 30G JADROLINIJA Arrived
  Port name Riječki luk. E vez 30G
  Agent JADROLINIJA
  Status Arrived
  Length 41 m
  Flag Croatia
  Vessel type Brod (općenito)
  IMO-number 9034200
  Signal 9A7583
 • JUDITA 28.04.2019 11:40 Putnički terminal vez 30C JADROLINIJA Arrived
  Port name Putnički terminal vez 30C
  Agent JADROLINIJA
  Status Arrived
  Length 41 m
  Flag Croatia
  Vessel type Putnički brod
  IMO-number 9005778
  Signal 9A7582
 • KRALJICA MORA 28.04.2019 08:15 Riječki luk. E vez 30A BEZ AGENTA Arrived
  Port name Riječki luk. E vez 30A
  Agent BEZ AGENTA
  Status Arrived
  Length 35 m
  Flag Croatia
  Vessel type motorni jedrenjak
  IMO-number 9569358
  Signal 9AA6961
 • SFL KENT 28.04.2019 08:01 Sidrište-Rijeka E JADROAGENT Arrived
  Port name Sidrište-Rijeka E
  Agent JADROAGENT
  Status Arrived
  Length 181 m
  Flag Hong Kong
  Vessel type Brod za rasuti teret
  IMO-number 9508847
  Signal VRKA
 • PLATAMON 28.04.2019 06:00 Bakar Podbok srednje 5 TRANSAGENT Arrived
  Port name Bakar Podbok srednje 5
  Agent TRANSAGENT
  Status Arrived
  Length 179 m
  Flag Liberia
  Vessel type Brod za rasuti teret
  IMO-number 9260146
  Signal D5KA6
 • APOSTOLOS II 27.04.2019 23:42 Sidrište-Rijeka E DRAGON MARITIME Arrived
  Port name Sidrište-Rijeka E
  Agent DRAGON MARITIME
  Status Arrived
  Length 183 m
  Flag Marshall Islands
  Vessel type Kontejnerski brod
  IMO-number 9365831
  Signal V7PR8
 • DUBRAVKA 27.04.2019 09:50 Riječki luk. E vez 30G JADROLINIJA Arrived
  Port name Riječki luk. E vez 30G
  Agent JADROLINIJA
  Status Arrived
  Length 41 m
  Flag Croatia
  Vessel type Brod (općenito)
  IMO-number 9034200
  Signal 9A7583
 • JUDITA 27.04.2019 08:55 Putnički terminal vez 30C JADROLINIJA Arrived
  Port name Putnički terminal vez 30C
  Agent JADROLINIJA
  Status Arrived
  Length 41 m
  Flag Croatia
  Vessel type Putnički brod
  IMO-number 9005778
  Signal 9A7582
 • SHOGUN 26.04.2019 23:06 Sidrište - Tankersko CAPRIS Arrived
  Port name Sidrište - Tankersko
  Agent CAPRIS
  Status Arrived
  Length 176 m
  Flag Italy
  Vessel type Tanker
  IMO-number 9242443
  Signal IBZO
 • PLOVPUT SPLIT 26.04.2019 16:30 Gat Karoline Riječke - Put. 8 BEZ AGENTA Arrived
  Port name Gat Karoline Riječke - Put. 8
  Agent BEZ AGENTA
  Status Arrived
  Length 48 m
  Flag Croatia
  Vessel type Brod posebne namjene
  IMO-number 9777644
  Signal 9A2830
1 14 15 16 17 18 19