Prodaja službenog vozila – javni natječaj

September 11, 2019

Sukladno odredbama članka 27. stavka 1. točka 6. Statuta Lučke uprave Rijeka raspisan je javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Lučke uprave Rijeka. Krajnji rok za prijem prijava na javni poziv je   25. rujna 2019. godine  do 12,00 sati, kada će biti i javno otvaranje ponuda.

Kupci podnose Prijavu u zatvorenim omotnicama, na adresu Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51000 Rijeka ili ih dostavljaju u sobu 202, II kat Lučke uprave Rijeka, s naznakom Javni natječaj za prodaju službenih vozila, NE OTVARAJ i adresom Kupca na stražnjoj strani omotnice.

Ponude se daju na ponudbenom listu koji se nalazi u privitku (Prilog 2). Vozilo se može razgledati na adresi LUČKA UPRAVA RIJEKA, Riva 1., 51000 Rijeka od 9,00 – 12,00 sati, a sve informacije o vozilu se mogu dobiti na tel. 051 351 136.

Nema povezanih novosti