ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

Plan upravljanja okolišem za zahvat: nadogradnja kontejnerskog terminala Brajdica sa priveznim mjestom uz korištenje plutače

Plan upravljanja okolišem za zahvat izgradnje Zagrebačkog pristaništa

Studija o utjecaju na okoliš rekonstrukcije kolodvora Rijeka i Rijeka Brajdica vezano uz izgradnju novog (Zagrebačka obala) i proširenja postojećeg (Brajdica) kontejnerskog terminala u Rijeci

Povezani dokumenti