Sustav nadzora pomorske plovidbe - VTMS

Lučka uprava Rijeka izvršila je modernizaciju Lučkog kontrolnog centra s ciljem poboljšanja nadzora pomorskog prometa i preventivne zaštite morskog okoliša.

Centar za nadzor pomorskog prometa Lučke uprave Rijeka, smješten je u posebnom dijelu novog Pomorskog putničkog terminala. Cjelokupni prijenos podataka zasniva se na standardnom TCP/IP protokolu putem raznih komunikacijskih veza (telefonskih linija, ISDN linija, svjetlovodnih kabela, širokopojasne radio komunikacije, mikrovalne ili satelitske veze).

Sustav za nadzor pomorskog prometa i komunikaciju s brodovima sastoji se od elektroničke pomorske karte (ECDIS) na koju su integrirani podaci sa radarskog sustava za područje Riječkog zaljeva i sustava za automatsku identifikaciju brodova (AIS). Dodatna nadgradnja sastoji se od komunikacijskog VHF sustava, hidrometoroloških podataka dobivenih sa stacionarnih senzora i hidrometeorološke plutače, video nadzora akvatorija i lučkih područja (CCTV), sustava snimanja, praćenja i analiziranja svih aktivnosti te informatičkog sustava upravljanja pomorskih aktivnosti (PMIS). Lučka uprava Rijeka je kvalitetnijim nadzorom pomorskog prometa povećala sigurnost riječkog pomorskog pravca i zaštitu morskog okoliša na području Riječkog zaljeva. Tri radna mjesta za VTS operatere omugućuju njihov neovisan rad.

 

FOTOGRAFIJE