Projekt TalkNET

22.5.2018.

Lučka uprava Rijeka kao projektni partner aktivno sudjeluje u provedbi Europskog projekta pod nazivom TalkNET- Transport and Logistics Stakeholders Network.

 

PROJEKT TALKNET -  Transport and Logistics Stakeholders Network

Lučka uprava Rijeka kao projektni partner aktivno sudjeluje u provedbi Europskog projekta pod nazivom TalkNET- Transport and Logistics Stakeholders Network.

Projekt je financiran iz Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014/2020 - Interreg Central Europe 2014/2020. u svrhu suradnje država središnje Europe po pitanju transporta, te njihovog boljeg povezivanja. Glavni cilj Projekta je poboljšanje koordinacije prometnih dionika kako bi se razvila integracija između luka, kopnenih terminala i transportnih operatera, kao i postavljanje efikasnih i održivih ekoloških multimodalnih logističkih čvorišta. Bitna značajka Projekta je inovativan pristup putem optimizacije postojeće infrastrukture. te doprinos povećanju učinkovitosti upravljanja postojećim lučkim terminalima kao i na njihovom spajanju na prometne pravce.

Projektni konzorcij zajedno sa Lučkom upravom Rijeka broji 15 partnera iz 8 zemalja središnje Europe (Italija, Njemačka, Mađarska, Slovačka, Poljska, Slovenija, Češka, Hrvatska). Na raspolaganju im stoji ukupni budžet Projekta u iznosu od 2.536.520 eura. Pridruženi partneri Lučke uprave Rijeka su Luka Rijeka d.d., Jadranska vrata d.d. i HŽ Cargo d.o.o.. Realizacija projekta predviđena je u roku od tri godine te se njegovo finaliziranje očekuje do kraja mjeseca svibnja 2020. godine.

Početak projektnih aktivnosti obilježio je uvodni/početni sastanak projekta – „Kick off meeting“ koji se održao od 06. Do 07.07. 2017 godine u Veneciji sa ciljem međusobnog predstavljanja projektnog konzorcija, prezentiranja i dogovora o ciljevima projekta kao i prikaz izmjena aplikacije i radnih paketa, dogovora o predstojećim aktivnostima,prezentiranja načina rada i izvješćivanja za potrebe upravnog tijela Programa.

Naredni sastanak i prvi sastanak Upravnog odbora – First Project Steering Committee održan je od 06. do 07.11.2017. godine u Krakowu (Poljska) na kojem je uz analizu izvršenih i predviđenih aktivnosti glavni naglasak bio na raspravi i usuglašavanju oko metodologije izrade analiza u okviru predviđenih radnih paketa.

Drugi sastanak Upravnog odbora – Second Project Steering Committee održao se u od 22. do 23.03.2018. u Kopru (Slovenija). Na sastanku su doneseni zaključci o dosadašnjem tijeku provedbe kao i odluke o daljnjoj realizaciji projektnih aktivnosti uključujući i prolongiranje roka za izradu predviđenih analiza.

Treći sastanak Upravnog odbora – Third Project Steering Committee predviđen je za mjesec rujan 2018. godine u gradu Szczecin (Poljska).

Lučka uprava Rijeka je sukladno predviđenim projektnim aktivnostima za 2018 godinu putem postupka javne nabave ugovorila izradu analiza multimodalnog čvorišta na osnovu zaprimljene metodologije sa temom „fikasnosti i povezanosti sjevernojadranskih luka (područje NAPA) za riječko područje“. Analize obrađuju teme: Last mile connections multimodalnog čvorišta riječke luke; Optimizacija i poboljšanje efikasnosti upravljanja multimodalnih terminala riječke luke; Razvijanje trgovinskih prilika za jačanje ili aktiviranje novih multimodalnih veza i usluga prema srednjoj Europi bazirano na stvaranju novih servisa za smanjivanje prepreka na predviđenim rutama. Izrađene analize predstavljaju osnovu za izvedbu Pilot projekta (razvijanje i izrada web servisa/ IT povezivanja Luke Rijeka d.d. i HŽ-a putem  kojeg  se automatizira najava vagona).

Dodatne informacije u vezi napretka i rezultata projekta nalaze se na službenoj stranici projekta TalkNET    http://www.interreg-central.eu/Content.Node/TalkNET.html .