JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora - Torpedo (objekt br. 42)

17.5.2018.

Predmet zakupa je poslovni prostor u objektu u vlasništvu Lučke uprave na lokaciji  “Torpedo” u Rijeci, M.Barača 19. Prostor koji se daje u zakup jest: dio prostora na I katu objekta br. 42, hala i prateći objekti ukupne površine od 1.690,57 m².

JAVNI   NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama

Natječaj za zakup predmetnog poslovnog prostora provodi se sukladno odredbama Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora koju je donijelo Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka dana 12. srpnja 2017. godine. Navedena Odluka službeno je objavljena na internet stranicama Lučke uprave Rijeka, www.portauthority.hr

Predmet zakupa je poslovni prostor u objektu u vlasništvu Lučke uprave na lokaciji  “Torpedo” u Rijeci, M.Barača 19.

Poslovni prostor se daje u zakup za obavljanje djelatnosti:

  • IT usluge,
  • edukativne  radionice,
  • ostale tihe djelatnosti koje ne štete okolišu.

Prostor koji se daje u zakup jest: dio prostora na I katu objekta br. 42, hala i prateći objekti ukupne površine od 1.690,57 m².

Rok za podnošenje pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama je najkasnije do 25. svibnja 2018. godine do 13,00 sati, a zakašnjele ili nepotpune ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora u sastavu od 3 člana (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),  dana 25. svibnja 2018. godine   u 13,00 sati u prostorima Lučke uprave Rijeka, Riva 1, II kat.

Preuzmite dokumentaciju