Denis Vukorepa imenovan novim ravnateljem Lučke uprave Rijeka

7.9.2017.

Denis Vukorepa novi je ravnatelj Lučke uprave Rijeka. Izabran je 5. rujna 2017. godine na sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka, s mandatom u trajanju od četiri godine.