Gospodarski posjet delegacije s područja Primorsko-goranske županije gradu Draču

10.11.2016.

Na inicijativu predsjednika Vijeća albanske manjine Primorsko-goranske županije g. Ganija Xharrahija, predsjednik Županijske skupštine, g. Erik Fabijanić i predsjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke, gđa. Dorotea Pešić-Bukovac te rukovoditeljica Sektora marketinga Lučke uprave Rijeka, gđa. Sniježana Papeš, sudjelovali su u gospodarskom posjetu Gradu Draču u Albaniji.

GOSPODARSKI POSJET DELEGACIJE S PODRUČJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE GRADU DRAČU

Na inicijativu predsjednika Vijeća albanske manjine Primorsko-goranske županije g. Ganija Xharrahija, predsjednik Županijske skupštine, g. Erik Fabijanić i predsjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke, gđa. Dorotea Pešić-Bukovac te rukovoditeljica Sektora marketinga Lučke uprave Rijeka, gđa. Sniježana Papeš, sudjelovali su u gospodarskom posjetu Gradu Draču u Albaniji.

Sastanci tijekom dvodnevnog događanja organizirani su uz podršku veleposlanice Republike Hrvatske u Albaniji, Nj.E. gđe. Sonje Bujas Juraga, a istima se pridužila i saborska zastupnica gđa. Ermina Lekaj Prljaskaj.

Prvi u nizu održanih sastanaka bio je sastanak s predstavnicima Lučke uprave Drač na kojem su razmatrane mogućnosti suradnje s Lučkom upravom Rijeka. Nakon uvodnih prezentacija utvrđene su brojne sličnosti kao i mogućnosti za pokretanje suradnje između dviju luka u okviru koje su albanski partneri kao posebno područje interesa naglasili želju za razmjenom riječkih iskustava u segmentu upravljanja lučkim područjem te korištenju sredstava iz EU fondova. Dogovoreno je potpisivanje memoranduma o razumijevanju u kojem će se detaljno utvrditi područja buduće suradnje za realiziralizaciju konkretnih projekata.

Kao prijedlog jednog od potencijalnih zajedničkih projekata navedena je suradnja na zaštiti mora od potencijalnog iznenadnog onečišćenja kao i moguće uspostave trajektne linije Rijeka-Drač s posebnim naglaskom na prijevoz teretnim kamionima kojim bi se osigurala dvostruka korist – skratilo bi se vrijeme putovanja, obzirom da bi se vozila s teretom nastavila kretati i za vrijeme korištenja obavezne stanke, te se smanjile emisije CO2 korištenjem intermodalnog pristupa odnosno kombiniranje cestovnog i pomorskog prijevoza.

Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija izrazili su podršku suradnji posebice u dijelu razmjene iskustava i bolje povezanosti morskim autoputovima na Jadranu, što je cilj koji Županija promiče u okviru Komisije za transport i infrastrukturu kojom predsjeda unutar Jadransko-jonske euroregije.

Osim s predstavnicima Lučke uprave Drač, delegacija s područja Primorsko-goranske županije sastala se i s gradonačelnikom Grada Drača, g. Vangjushjem Dakom i predsjednikom Regije Drač g. Rolandom Xhelilajem.

Istaknuvši brojne sličnosti Grada Drača i Grada Rijeke, gđa. Pešić-Bukovac kao glavne sektore za moguću suradnju navela je turizam, kulturu i suradnju sa Sveučilištem u Rijeci. U tom smislu kao jedan od originalnih brendova Grada istaknula je Riječki karneval uputivši gradonačelniku Drača otvoreni poziv za posjet Rijeci tijekom održavanja maškarane povorke.

G. Fabijanić je istaknuo da je Primorsko-goranska županija uspješnu suradnju s albanskim partnerima, između ostalog i partnerima iz grada Drača, već ostvaruje kroz 13 projekata sufinanciranih pretežito IPA programom Jadranske prekogranične suradnje, ali i drugim transcionalnim programima. „Posebno me raduje što predstavnici albanske manjine u našoj Županiji kroz prijedlog suradnje žele potaknuti nešto što je šire od interesa isključivo njihove zajednice, na dobrobit svih“, naglasio je Fabijanić.

U nastavku je također održan i sastanak s predstavnicima Gospodarske komore Drač te tvrtki zainteresiranih za poslovnu suradnju na kojima su predstavljene aktivnosti koje Komora provodi u cilju privlačenja ulaganja na području Drača. Na sastanku je ujedno predstavljena tvrtka Metis d.d. te su razmatrane mogućnosti za ostvarivanje suradnje s potencijalnim albanskim partnerima.

U konačnici, predstavnici Županije, Grada Rijeke i Lučke uprave Rijeka posjetili su i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Tirani u kojem su se susreli sa stalnim predstavnikom UNDP-a g. Brianom J. Williamsom i suradnicima te raspravljali o inicijativi UNDP-a za provedbu projekta poboljšanja sigurnosti na moru i u lukama kroz bolje upravljanje u slučaju onečišćenja mora i morske obale u Albaniji. U tom kontekstu, kao primjer dobre prakse iz Primorsko-goranske županije naveden je Centar ATRAC - Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora koji svojim aktivnostima u segmentu edukacija, planiranja i hitnih slučajeva može ponuditi značajan doprinos realizaciji projektnih ciljeva.

Dogovarani su mogući slijedeći koraci kao nastavak inicijative.