PRAVILNICI LUČKE UPRAVE

Trajni je cilj Lučke uprave Rijeka osigurati sigurnost brodova u plovidbi riječkim akvatorijem, brinuti se za sigurnost kako brodova, tako i obala i lučkih uređaja, te na taj način doprinositi očuvanju priobalja i zaštiti morskog okoliša.

U Riječkom zaljevu, duboko uvučena u kopno, smještena je riječka luka sa svojim terminalima. Riječki zaljev predstavlja osjetljivo područje za odvijanje pomorskog prometa, osobito ako se uzme u obzir potreba korištenja Velih vratiju kao plovne veze Zaljeva i otvorenog mora.

U Lučkoj upravi Rijeka prepoznata je potreba izrade Priručnika s namjerom da se pitenje sigurnosti plovidbe, boravka broda u luci, te zaštite okoliša sagleda na što kvalitetniji način, a koji će svojim sadržajem pomoći svim korisnicima luke kod procedura dolaska i odlaska, kao i za vrijeme boravka broda na području luke Rijeka.

Priručnik sadrži: opće informacije o akvatoriju Riječkog zaljeva, Pravilnik o redu u luci i uvjetima korištenja luke na području pod upravljanjem Lučke uprave Rijeka (osim dijela luke bazena Omišalj). Informacije iz Priručnike ne isključuju primjenu drugih službenih publikacija koje se odnose na sigurnost pomorskog prometa, već se sa istima nadopunjavaju.

 

Klikom na sliku otvarate pravilnik