KAKO POSLOVATI S NAMA - PUTNIČKI PROMET

Bazeni luke Rijeka su smješteni na području od značajnog ekološkog interesa. Lukobran s putničkim terminalom ima više karakteristika, ne samo u području lučkog djelovanja nego i kao prirodna turistička lokacija. Razvojni programi za luke moraju uzeti u obzir zahtjeve za zaštitu okoliša kao i zahtjeve za urbani razvoj i turizam. Jedan od ključnih faktora koji odlučuju o budućnosti razvoja putničkog prometa u luci Rijeka ovisi o širenju trajektnih usluga, ulazu novih operatora na putničko tržište i razvoj uspješnog središta za kružna putovanja. Putnički promet ukazuje na veliki lučki potencijal pogodan za dnevna i tjedna turistička putovanja putničkih brodova.

Statistike za putnički promet

Za poslovne informacije kontaktirajte: