STANDARDI IZVRSNOSTI

Luka posluje u skladu s međunarodnim ISPS pravilnikom o sigurnosti brodova i lučkih prostora. Rukovanje, nadzor i inspekcija opasnih tvari obavlja se prema IMDG kodu. Uz novi, moderni Sustav za nadzor pomorskog prometa VTMS , projektiranje i izgradnju sustava nadzora kretanja (ID kartice), integrirani informacijski sustav te međunarodni nadzor izvedbe svih dosadašnjih i budućih radova, Lučka uprava Rijeka jamči visoke standarde sigurnosti i nadzora što dokazuju certifikati Sustava kvalitete ISO 9001:2008 za ISO, SEC Code i inspekcijsku službu te VTMS sustav.

Electronic Data Interchange (EDI sustav)  je elektronički sustav razmjene podataka koji se u Hrvatskoj uvodi po prvi puta upravo u Lučkoj upravi Rijeka. To je elektronički sustav koji omogućuje svim korisnicima da temeljem međunarodnih standarda ostvare međusobnu povezanost sa svim subjektima lučkog (logističkog) poslovanja, pravovremenu integraciju u europske i svjetske robne tokove, visoke razine poduzdanosti poslovnih procesa kao dijela globalnih logističkih lanaca, nadzor i upravljanje fizičkim, administrativnim i dokumentacijskim tijekom roba, razmjenu poruka i informacija na brz, siguran, pouzdan i povjerljiv način.