ODRŽIVI RAZVOJ

Težnja za ostvarivanjem gospodarskog rasta u Lučkoj upravi Rijeka nije usmjerena isključivo na samu provedbu poslovnih ciljeva bez osviještenog razmišljanja o utjecaju na okoliš i zajednicu. Lučka uprava Rijeka prepoznaje održivi razvoj kao osnovnu vrijednost budućeg poslovnog upravljanja, u prvom redu promidžbom održivosti te jamstvom da poslovne odluke i lučke aktivnosti zadovoljavaju zahtjeve zaštite okoliša.

Sve poslovne aktivnosti provode se u skladu s hrvatskim i europskim zakonima iz područja zaštite okoliša. Sustav nadzora omogućuje pravovremeno otkrivanje mogućih negativnih utjecaja lučkih aktivnosti na okoliš uz visoki stupanj preventivnih mjera koje umanjuju moguću štetu okoliša, čak i tamo gdje vjerojatnost nije velika, ali su posljedice ozbiljne. Kako bi se postigla visoka kvaliteta i krajnja učinkovitost održivog razvoja, redovno se provode ekološke edukacije djelatnika uz obvezno godišnje izvješćivanje javnosti o načinu zaštite i stanju okoliša.