MEĐUNARODNA SURADNJA

Jačanje konkuretnosti riječke luke, poboljšanje prometne infrastrukture, suradnja s lokalnom zajednicom i okruženjem, kreiranje lučke politike i dugoročne strategije razvoja, briga o okolišu, sigurnosti i odgovornom poslovanju, samo su neki od važnijih ciljeva Lučke uprave Rijeka u nizu projekata, koji se odvijaju u suradnji s međunarodnim strukovnim udrugama.

Članstvo u međunarodnim udrugama omogućuje Lučkoj upravi Rijeka ravnopravno korištenje strateških i promotivnih aktivnosti koje jamče veću konkurentnost i predstavljanje na međunarodnom tržištu. Uvid u dokumentaciju europskih projekata na kojima sudjelujke udruga također omogućuje dobar ishodišni položaj za pripremu vlastitih projekata koji mogu biti financirani iz europskih fondova.

Za Rijeku je posebno važno što se i sama nalazi na europskom koridoru nakon što je proglašena jednom od osnovnih, temeljnih luka - tzv. core port na mapi sveobuhvatne europske prometne mreže TEN -T. Lučka uprava Rijeka aktivno sudjeluje u Forumu Mediteranske osnovne mreže (Meditteranean Core Network Forum) i u Radnoj grupi luka koje se nalaze na istoimenom koridoru. Cilj je uklanjanje uskih grla i unapređenje prethodno utvrđenih infrastrukturnih projekata na području osnovne mreže u prometnom sektoru Europske unije.

CROATIAN ASSOCIATION OF PORT AUTHORITIES - Zajednica Hrvatskih Lučkih uprava

Sastoji se od Lučke uprave Rijeka, Lučke uprave Split, Lučke uprave Šibenik, Lučke uprave Zadar, Lučke uprave Ploče i Lučke uprave Dubrovnik.

Razvijenost pojedinih luka unutar ovog sustava utječe na razvoj gospodarstva i obratno. Stoga je razvoj i oblikovanje ove Zajednice jedno od važnih pitanja od nacionalnog interesa. Odgovarajućim zakonskim mjerama i programima razvitka, država djelovati na razvitak lučkog sustava. Osnivanje Zajednice lučkih uprava u Hrvatskoj omogućuje stvaranje ekonomskog i pravnog temelja za razvitak nacionalnoga lučkog sustava i pojedinih luka unutar istog sustava.

Zajednica Lučkih uprava
Gat Sv. Duje 1
21000 Split
Hrvatska
Tel: ++385 (0)21 390-230, Fax: ++385 (0)21 390-239

ESPO - Europska udruga morskih luka - European Seaport Organization

Udruga podupire luke u državama članicama Europske unije i promatrača iz nekoliko Europskih zemalja. ESPO predstavlja čvrst jamac da luke imaju pravo glasa u Europskoj Uniji.

 

ECOPORTS - EcoPorts Foundation - Eko lučka fondacija

Neprofitna je organizacija koju je 1999. godine osnovalo osam velikih europskih luka za dobrobit luka i lučkih zajednica. Organizacija danas djeluje kao komunikacijska mreža koja omogućuje europskim lučkim zajednicama razmjenu ekološki djelotvornih rješenja i djelovanje u zajedničkim projektima koji se tiču održivosti razvoja u lukama u logističkom lancu čiji dio predstavljaju. „Eco Port“ status imaju sve luke koje su aktivne članice ESPO udruženja.

MEDCRUISE - Udruga mediteranskih luka za prihvat brodova na kružnim putovanjima

MedCruise je udruga mediteranskih luka za prihvat brodova na kružnim putovanjima čija je misija u prvom redu promocija kruzing industrije na Mediteranu i pripadajućim morima. Udruga podupire članove kako bi iskoristili i unaprijedili razvoj kruzing industrije pružanjem umrežene komunikacije, organizirane promocije i usluga svojih profesionalnih mogućnosti. Od 2008. - 2011. godine, u mandatu od tri godine predstavnica u Upravnom odboru udruženja MedCruise bila je Sniježana Papeš, rukovoditelj marketinga u Lučkoj upravi Rijeka. Danas u istom odboru djeluju dva predstavnika hrvatskih lučkih uprava - Šibenik i Dubrovnik. Udruga okuplja oko 70 luka u Mediteranu, Crnom, Crvenom moru i Bliskom istoku sa ciljem promocije i razvoja postojećih i potencijalnih destinacija atraktivnih turističkim kružnim putovanjima.

CLIA – Cruise Lines International Association

Uz MedCruise ne manje važno udruženje je i CLIA, međunarodna udruga brodarskih kompanija za kružna putovanja, koja omogućuje izravnu povezanost s predstavnicima brodara. CLIA okuplja i predstavnike luka, turističkih zajednica, agenata u djelatnosti kruzinga, pa je moguće i dodatno umrežavanje i komunikacija s lukama sličnih iskustava. Udruga CLIA pruža mogućnost Lučkoj upravi Rijeka da svoje aktivnosti usmjeri u omogućavanje sigurnog, zdravog i održivog prihvata za brodove na kružnim putovanjima uz brigu o očuvanju okoliša.

NAPA - North Adriatic Ports Association - Udruga Sjevernojadranskih luka

Dana 29. studenog 2010. godine, Luka Rijeka je potpisivanjem pristupnog ugovora u Ravenni primljena u članstvo Udruženja sjevernojadranskih luka - NAPA (North Adriatic Ports Association), čime se pridružila Kopru, Trstu, Veneciji i Ravenni. Kako bi se što hitnije zaustavilo daljnje zaostajanje Sjevernojadranskog trgovinskog pravca u odnosu na sjevernoeuropski, izrađen je i Nacrt dokumenata NAPA u kojem su definirani prioritetni projekti na području operativnog i infrastrukturnog povezivanja u obliku zajedničkog nadzornog tijela. Glavna motivacija za osnivanjem i članstvom u udruzi sjevernojadranskih luka leži u stvaranju svojevrsnog „zajedničkog prozora“ koji će proširiti pogled na mogućnosti konkurentnosti cijelokupne lučke regije Sjevernog Jadrana razmjenom relevantnih informacija između lučkih upravljačkih sustava i unaprijeđenje kvalitete intermodalnih usluga. Luka Rijeka se time uključila u međunarodnu lučku zajednicu značajnu za razvoj riječke luke, a time i hrvatskog gospodarstva.