KONCESIONARI

Za korištenje lučke infrastrukture i suprastrukture te obavljanje aktivnosti na lučkom području kojim upravlja, Lučka uprava Rijeka dodijelila je koncesije tvrtkama:

LUKA RIJEKA D.D.

Koncesionar koji koristi najveći dio područja riječke luke temeljem koncesijskog ugovora za korištenje lučke infrastrukture i suprastrukture te obavljanje lučkih i drugih gospodarskih djelatnosti. Pruža usluge prekrcaja i skladištenja svih vrsta tereta (generalni, rasuti teret i drvo), osim nafte i naftnih derivata.

LUKA RIJEKA D.D.

Riva 1, 51000 Rijeka, Hrvatska

T. +385 (0)51 496-000

F. +385 (0)51 496-002

e-mail: info@lukarijeka.hr

www.lukarijeka.hr

JADRANSKA VRATA D.D.

Koncesionar na kontejnerskom terminalu Brajdica

Zajedničko ulaganje (Joint Venture) ICTSI-a (International Container Terminal Services Inc.) sa sjedištem u Manili (na Filipinima) i Luke Rijeka d.d. na području kontejnerskog terminala Brajdica. Tvrtka/operator pruža usluge manipulacije i skladištenja kontejnera. Omogućuja najkraću vezu Europe i Dalekog istoka, uz redovite izravne i feeder linije.

JADRANSKA VRATA D.D. / AGCT

Brajdica 16 (poštanski pretinac 129), 51000 Rijeka, Hrvatska

T. +385 (0)51 332-806

F. +385 (0)51 373-007

e-mail:info@ictsi.hr

www.ictsi.hr

JANAF D.D. (JADRANSKI NAFTOVOD)

Koncesionar u luci - naftnom terminalu Omišalj

Upravlja suvremenim, efikasnim i ekonomičnim naftovodnim sustavom transporta nafte za domaće i inozemne korisnike. Uz transport nafte značajne djelatnsti JANAF-a su i skladištenje nafte i naftnih derivata te prekrcaj tekućih tereta. Sustav JANAF-a izgrađen je kao međunarodni sustav transporta nafte od luke i Terminala Omišalj do domaćih i inozemnih rafinerija u istočnoj i srednjoj Europi.

JANAF D.D.

Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb, Hrvatska

T. +385 (0)1 3039-999

F. +385 (0)1 3095-482

e-mail: janaf@janaf.hr

www.janaf.hr

EXPORTDRVO D.D.

Exportdrvo d.d. tradicionalni je izvoznik drvnih proizvoda primarnog, polufinalnog i finalnog sektora drvoprerađivačke branše Republike Hrvatske koji posluje više od pola stoljeća. Tvrtka je koncesionar na lučkom području u Raši.

EXPORTDRVO D.D.

Marulićev trg 18, 10000 Zagreb, Hrvatska

T. +385 (0)1 4650-225

F. +385 (0)1 4560-222

e-mail: exportdrvo@exportdrvo.hr

www.exportdrvo.hr

ŠERIF EXPORT - IMPORT D.O.O.

Šerif export - import d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, jedna je od najsnažijih trgovačkih kuća u regiji koja se bavi preradom i otpremom drva i drvnih proizvoda i godinama pripada skupini najefikasnijih tvrtki u Republici Hrvatskoj. Tvrtka je 2010. godine s Lučkom upravo Rijeka potpisala ugovor o koncesiji za korištenje područja i obavljanje djelatnosti u luci Raša, čime je osigurala mogućnost plasmana drvnih proizvoda u prekomorske zemlje i time povećala konkurentnost na svjetskom tržištu.

ŠERIF EXPORT - IMPORT D.O.O.

Oranice 11, 10090 Zagreb, Hrvatska

T. +385 (0)1 3886-595

F. +385 (0)1 3896-696

e-mail: sherif@sherif.hr

www.sherif.hr