TERMINAL RAŠA BRŠICA

Lučki bazen Raša ima dva specijalizirana terminala: Bršica za prekrcaj generalnog tereta, drva i žive stoke te skladišni prostor Štalije. Terminal Bršica osim mogućnosti za manipulaciju generalnim teretom i drvom ima odgovarajuće kapacitete za prihvat i otpremu stoke - privezište za dva broda i štale za 1000 grla krupne stoke. Specijalizirana obala opremljena je za ukrcaj i iskrcaj životinja, pa omogućuje gotovo prirodan prijelaz životinja iz jednog u drugo prijevozno sredstvo. Stoka je na terminalu pod neprestanim veterinarskim nadzorom. Na terminalu posluju koncesionari Luka Rijeka d.d., te Exportdrvo d.d. i Šerif export - import d.o.o.

TEHNIČKI PODACI

dubina mora: 8 m

kapaciteti skladišta: 510.000 m2