TERMINAL RAŠA BRŠICA

Lučki bazen Raša ima dva specijalizirana terminala, Bršica za prekrcaj generalnog tereta, drva i žive stoke te skladišni prostor Štalije. Danas postoje mogućnosti prenamjene ovog prostora u atraktivan terminal za pružanje usluga u rukovanju generalnim teretom te prostornim mogućnostima za izgradnju dodatnih lučkih i industrijskih kapaciteta na površini oko 150 ha.

Terminal Bršica ima odgovarajuće kapacitete za prihvat i otpremu stoke - privezište za dva broda i štale za 1000 grla krupne stoke. Specijalizirana obala opremljena je za ukrcaj i iskrcaj životinja tako da omogućava gotovo prirodan prijelaz životinja iz jednog u drugo prijevozno sredstvo. Stoka je na terminalu pod neprestanim veterinarskim nadzorom.

Tehnički podaci:
  • Dubina mora: 8 m
  • Kapaciteti skladišta: 510.000 m2