KONTEJNERSKI TERMINAL BRAJDICA

Jadranska vrata d.d. / Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) koncesionar je koji na kontejnerskom terminalu Brajdica pruža usluge vezano prvenstveno za pretovar i skladištenje kontejnera, ali i dodatne usluge poput usluge CFS-a (Container Freight Station) - punjenje i pražnjenje kontejnera.

Sve usluge vezane su uz kontejnere i teret koji se u njima prevozi kao što su:

  • ukrcaj i iskrcaj kontejnera na/s broda
  • prihvat i isporuka kontejnera na/s kamione
  • prihvat i isporuka kontejnera na/s željeznicu
  • punjenje i pražnjenje u/iz kontejnera
  • pranje kontejnera
  • fumigacija
  • asistencija kod carinskog ili fitosanitarnog pregleda, plombiranje
  • skladištenje tereta

TEHNIČKI PODACI

MARITIMNI UVJETI NA VEZU BR. 1 NA KOSTRENSKOM PRISTANIŠTU JUG

dužina obale: 300 m

dubina mora: najmanja hidrografska dubina mora: 11,2 m

Kostrensko pristanište jug - Vez 1 - snimak podmorja

(za otvaranje dokumenta kliknuti na naslov)

MARITIMNI UVJETI NA VEZU BR. 2 NA KOSTRENSKOM PRISTANIŠTU JUG

dužina obale: 328 m

Kostrensko pristanište jug - Vez 2 - snimak podmorja 2017 - istok

Kostrensko pristanište jug - Vez 2 - snimak podmorja 2017 - zapad

(za otvaranje dokumenta kliknuti na naslov)

Povezani dokumenti