PROMETNI KORIDORI

Za povezanost riječke luke s europskim zemljama u njenom zaleđu, najznačajnija je prometna pozicioniranost na V.b ogranku paneuropskog koridora preko kojeg je umrežena u cestovnu i željezničku mrežu Europe.

Povezanost s koridorom X. i dunavskim koridorom VII. koji prolaze Republikom Hrvatskom omogućuje bolju prometnu povezanost s tržištem u zaleđu luke. Mreža hrvatskih autocesta na najbrži i najsigurniji način povezuje luku s užim i širim zaleđem. Željeznički koridori vode preko Zagreba ravničarskom prugom prema granici s Mađarskom i Srbijom.

Osim ceste i željeznice, veliki značaj ima i sustav naftovoda koji povezuje rafinerije u Hrvatskoj, Mađarskoj, Austriji, Bosni i Hercegovini, Srbji, Češkoj i Slovačkoj. U neposrednoj blizini riječke luke na otoku Krku nalazi se međunarodna zračna luka.