Putnička luka

Pomorski putnički terminal

Pomorski putnički terminal na Riječkom lukobranu projekt je pokrenut u svrhu poboljšanja usluga putnicima u domaćem i međunarodnom pomorskom putničkom prometu. On k tome pridonosi ljepšoj slici grada, a i omogućuje građanima Rijeke pogled na grad s mora zahvaljujući šetnici uzduž cijelog lukobrana.

Izvedenim radovima uklonjen je stari dok brodogradilišta V. Lenac, porušene su stare hale, uredi i radionice na prostoru bivšeg brodogradilišta na Riječkom lukobranu te je izgrađen novi cestovni most.

Izgrađena je zgrada Pomorskoga putničkog terminala s neophodnom infrastrukturom, uređena je pješačka površina u dužini oko 260 m, rekonstruirano je 200 m novoga obalnog zida s plutajućom rampom za iskrcaj/ukrcaj vozila na brod, izvršena je sanacija kolosijeka, postavljena je nova vodovodna, kanalizacijska i električna mreža.

U daljnjoj fazi još su se više intenzivirali radovi na adaptiranju infrastrukture i obogaćivanju sadržaja dodatnim strujnim priključcima na Gatu Karoline Riječke i Rivi Boduli. Usluga se znatno poboljšala i uvođenjem bežičnog interneta. Nabavom novih klupica i koševa, iscrtavanjem biciklističke staze po lukobranu, i zajedničkim projektom s tvrtkom Autotrolej d.d. sadržaji su obogaćeni nabavom električnog vozila te prvih deset javnih bicikala. Na Riječkom lukobranu obnovljene su i osvijetljene stare nefunkcionalne lučke dizalice, koje predstavljaju vrijednu industrijsku baštinu. U blizini dizalica nalaze se i tri kontejnera posebno nabavljena i postavljena u svrhu djelovanja javnih kreativnih udruga. 

Razvoj putničke luke

Akcijski plan za razvoj kruzinga

Prema preporukama Akcijskog plana razvoja Rijeke kao turističke destinacije s naglaskom na kruzing turizam, Lučka uprava Rijeka u 2014. godini započela je nakon djelovanja i planiranja prethodnih godina i s provedbom konkretnih aktivnosti usmjerenih na definiranje područja za prihvat kruzera, osmišljavanje modela upravljanja destinacijom te prodaje i marketinga destinacije.

U suradnji s Gradom Rijekom i Turističkom zajednicom grada Rijeke osnovano je i povjerenstvo koje provodi mnogobrojne aktivnosti. Definirana su tri mjesta mogućeg prihvata brodova raznih veličina - na putničkom terminalu smještenom na Riječkom lukobranu, sidrištu te povremeni vez na zapadnoj obali kontejnerskog terminala Brajdica u neposrednoj blizini gradskog središta, čime je omogućen privez i najvećih kruzera. Isto se postiglo ostvarenom suradnjom s koncesionarom na kontejnerskom terminalu Brajdica – Jadranskim vratima d.d. / AGCT. Od 2015. godine bilježe se prvi višebrojniji dolasci kruzera te se broj najava kruzera različitih brodarskih kompanija iz godine u godinu povećava.

Riječka luka također već više od deset godina predstavlja polaznu/ završnu luku za manje turističke brodove – jedrenjake na kružnim putovanjima hrvatskom obalom Jadrana čiji broj iz godine u godinu raste.

Kliknuti na sliku za otvaranje brošure RIJEKA NEW CRUISE DESTINATION

Akcijski plan za razvoj jahtinga

Uočeno je veliko zanimanje za Rijeku kao pristanište za megajahte, stoga se pristupilo intenzivnom radu na omogućavanju priveza većeg broja plovila planiranjem postavljanja pontona u putničkoj luci uz Rivu Boduli. Izrada i postavljanje pontona u putničkoj luci predviđala je izradu pontonskog gata koji je sastavljen od 4 dvadesetmetarska pontona. Gat je privezan za masivnu obalnu konstrukciju Rive Boduli. Izgrađena je i potrebna elektroenergetska i vodoopskrbna mreža, što je omogućilo kvalitetniju uslugu.

Postavljanje pontona dio je projekta revitalizacije putničke luke koji se nastavlja. U sklopu projekta oplemenjuje se prostor Rive Boduli do Gata Karoline Riječke s jedne i korijena lukobrana s druge strane. Izgrađeni su i pontoni sa zapadne strane Adamićeva gata, ugrađene su kamene vaze i klupice te je ozelenjen obalni rub. Cijelo područje pokriveno je visokopropusnom bežičnom internetskom vezom. 

Kliknuti na sliku za otvaranje brošure RIJEKA NEW YACHT DESTINATION

Povezani dokumenti